ŽUVIS VANDENY

Neringos savivaldybės saugaus elgesio vandenyje ir ant ledo taisyklės

PATVIRTINTA

Neringos savivaldybės tarybos

2012 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T1-192

 NERINGOS SAVIVALDYBĖS SAUGAUS ELGESIO VANDENYJE IR ANT LEDO TAISYKLĖS

 I.               BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Neringos savivaldybės saugaus elgesio vandenyje ir ant ledo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato žmonių saugaus elgesio vandenyje ir ant ledo reikalavimus. Šios taisyklės privalomos visiems juridiniams ir fiziniams asmenims.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis:

2.1. Lietuvos Respublikos vandens įstatymu (Žin., 1997, Nr. l04-2615; 2009, Nr.154-6955);

2.2. Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymu (Žin., 1998, Nr. 115-3230; 2009, Nr. 159-7207);

2.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-04-15 įsakymu Nr. D 1-187 ,,Dėl aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis ir vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikromis plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąrašo patvirtinimo” (Žin., 2004, Nr.58-2073; 2010, Nr. 33-1584);

2.4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1995-09-27 įsakymu Nr. 152 „Dėl mėgėjiškos žūklės ir žuvų apsaugos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1995, 86-1950);

2.5. Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksu (Žin., 1996, Nr. 1 05-2393; 2012, Nr. 77-3982);

2.6. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1999-06-29 įsakymu Nr.268 ,,Dėl vidaus vandenų laivybos taisyklių tvirtinimo” (Žin., 1999, Nr. 60-1970);

2.7. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010-07-19 įsakymu Nr. 3-451 „Dėl Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos Europos vidaus vandenų kelių laivybos taisyklių paskelbimo“ (Žin., 2010, Nr. 87-4626);

2.8. Kuršių nerijos nacionalinio parko direktoriaus 2008-10-17 įsakymu Nr. V-308 „Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko lankymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 80-1035).

3. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. paplūdimys – sausumos ir stovinčio vandens telkinio vieta, pažymėta skiriamaisiais ženklais ir skirta poilsiauti bei maudytis;

3.2. maudykla – paplūdimio vieta, skirta maudytis dideliam besimaudančių žmonių skaičiui maudymosi sezono metu;

3.3. maudymosi sezonas – įteisintas laiko tarpas, kurio metu pagal oro sąlygas bei vietinius papročius numatoma daug besimaudančiųjų;

3.4. laivybos sezonas – VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos įteisintas laiko tarpas, kurio metu numatoma navigacija valstybinės reikšmės vidaus vandens keliais;

3.5. plūduriuojanti priemonė – nesavaeigis plaukiojantis statinys (mažųjų, pramoginių ir sportinių laivų stovėjimo įrenginiai, plaukiojantys vasarnamiai, restoranai, valgyklos, viešbučiai, turistiniai plaustai, maudyklos ir kiti);

3.6. vidaus vandenų laivas – bet kurio tipo savaeigis ar nesavaeigis keleivinis, krovininis, techninis laivas, keltas, kuris yra arba gali būti naudojamas laivybai vidaus vandenyse;

3.7. asmeninis laivas (vandens motociklas) – trumpesnis kaip 4 metrų laivas, naudojantis vidaus degimo variklį, turintį vandens srauto pompą kaip pirminį varymo šaltinį, ir suprojektuotas taip, kad jį sėdėdamas, stovėdamas ar klūpėdamas ant korpuso valdytų žmogus;

3.8. laivas mechaniniu varikliu – laivas, judantis panaudojant mechaninį įrenginį;

3.9.plaustas – plūduriuojanti, iš rąstų, vamzdžių ir kitų tarpusavyje sujungtų medžiagų sudaryta priemonė, skirta jų transportavimui vandeniu;

3.10.keturratis motociklas – tai keturratė motorinė transporto priemonė, išskyrus lengvuosius keturračius motociklus, kurios didžiausiasis konstrukcinis greitis didesnis kaip
45 km/h ir (arba) variklio darbinis cilindro tūris didesnis kaip 50 cm³, eksploatacinė masė ne didesnė kaip 400 kg, o kroviniams vežti skirtos priemonės eksploatacinė masė ne didesnė kaip 550 kg (be akumuliatorių baterijų, jeigu tai elektros varikliu varoma transporto priemonė) ir kurios didžiausioji naudingoji galia ne didesnė kaip 15 kW;

3.11.sniego rogės arba sniegaeigis sniego motociklas – universali, didelio pravažumo sausumos transporto priemonė, skirta žiemos kelionėms sniegu ar ledu.

 II.             SAUGUS ELGESYS VANDENYJE IR PRIE VANDENS

 

4. Paplūdimių lankytojai privalo paklusti teisėtiems gelbėtojų reikalavimams.

5. Nerekomenduojama:

5.1. maudytis tamsiu paros metu;

5.2. maudytis iš karto po valgio, stipriai įkaitus saulėje ar po fizinio krūvio;

5.3.stovėti ir žaisti ant prieplaukos ar molo krašto, stataus kranto;

5.4. maudytis ir šokinėti į vandenį nežinomose, nuošaliose vietose, kur nėra žmonių ir nebudi gelbėtojai.

 

III.           PAPLŪDIMYJE PRIE VANDENS IR VANDENYJE BEI KURŠIŲ MARIOSE DRAUDŽIAMA

 

6. Gadinti ar naikinti informacinius ženklus ties vandens telkiniais ir vandens telkiniuose.

7. Maudytis arba plaukioti plaukiojimo priemonėmis apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių ir kitų psichoaktyvių medžiagų.

8. Plaukti už plūdurų ar kitų ženklų, žyminčių maudyklų ribas.

9. Nardyti bei šokinėti iš visų tipų plaukiojimo priemonių.

10. Žvejoti paplūdimių ribose (vasaros sezono metu).

11. Vaikams iki 12 metų maudytis be suaugusiųjų priežiūros.

12. Palikti prie vandens ir vandenyje be priežiūros mažamečius vaikus.

13. Plaukti į laivų farvaterį arba artintis prie praplaukiančių laivų.

14. Plaukioti ant pripučiamų čiužinių, padangų kamerų, savadarbių plaustų ar kitų priemonių.

15. Išdykauti plaukiančioje valtyje, vaikščioti joje, ją supti.

16. Maudytis jūroje esant gelbėjimo stotyje arba gelbėjimo poste iškeltai raudonai vėliavai.

17. Maudytis esant perkūnijai.

18. Maudyklų ribose plaukioti asmeniniais laivais, jėgos aitvarais.

 

IV.           SAUGUS ELGESYS ANT LEDO

 19. Ledu rekomenduojama eiti pramintu keliu, čiuožiant, neatitraukiant kojų nuo ledo, tvirta lazda tikrinant ledo stiprumą. Jei sudavus į ledą lazda pasirodo vanduo, būtina grįžti į krantą.

20. Čiuožiant slidėmis, atsegami slidžių tvirtinimai ir plaštakos neprakišamos pro slidžių lazdų kilpas.

21. Ledu einant grupei žmonių, laikomasi ne mažesnio 5 metrų atstumo tarp kiekvieno žmogaus.

22. Einant ledu, aplenkiamos užneštos sniegu arba pripustytos ledo vietos, atidžiai tikrinamas ledo stiprumas prie kranto.

23. Ant užšalusių vandens telkinių čiuožyklą eksploatuojantys ar renginius organizuojantys juridiniai ar fiziniai asmenys privalo užtikrinti žmonių saugumą. Jei ledo storis ar jo struktūra kelia pavojų žmonių gyvybei, čiuožyklos eksploatacija ar ant ledo organizuojami renginiai turi būti nedelsiant sustabdyti.

24. Prognozuojant ar susidarius ekstremalioms meteorologinėms oro sąlygoms, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu gali būti uždrausta lipti ant užšalusių vandens telkinių ledo.

V.             ANT LEDO DRAUDŽIAMA

25. Važiuoti ar stovėti ant vandens telkinių ledo su motorinėms transporto priemonėms, išskyrus keturračius, sniego roges ir motociklus.

26. Lipti, vaikščioti, čiuožti asmenims ant užšalusių vandens telkinių ledo, jei vidutinis ledo storis mažesnis nei 10 cm.

27. Važiuoti ant užšalusių vandens telkinių motorinėmis transporto priemonėmis, jei vidutinis ledo storis mažesnis nei 15 cm.

28. Rengti masinius renginius ant užšalusių vandens telkinių, jei vidutinis ledo storis mažesnis nei 15 cm.

29. Organizuoti masinius renginius ir įrengti čiuožyklas ant vandens telkinių tose vietose, kur gylis didesnis nei vienas metras.

30. Palikti vaikus iki 12 metų amžiaus be suaugusiųjų priežiūros.

 

VI.           ATSAKOMYBĖ IR KONTROLĖ

 

31. Šių taisyklių nesilaikymas užtraukia administracinę atsakomybę pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 185 straipsnį.

32. Taisyklių laikymąsi kontroliuoja Savivaldybės administracija ir policijos pareigūnai.

33. Administracinių teisės pažeidimų protokolus surašo Savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioti pareigūnai ir policijos pareigūnai;

34. Administracinių teisės pažeidimų bylas dėl šių Taisyklių pažeidimo nagrinėja Savivaldybės vykdomoji institucija ir Administracinė komisija prie Savivaldybės tarybos.

 

__________________________

 

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien